Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach

O instytucji

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach został oddany do użytkowania 31 sierpnia 1960 r., a pierwsza wzmianka o projekcie i konieczności budowy domu w Wadowicach ukazała się w piśmie nr PS.I - 15/29/56 Wydziału Rent i Pomocy Społecznej Prezydium WRN w Krakowie z dnia 29 listopada 1956 r., skierowanym do Prezydium MRN w Wadowicach.

Zgodnie z założeniem projektowym Dom (wówczas Dom Rencistów) wybudowany został na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, opracowanej dla innego przeznaczenia domu i adaptowanej dla potrzeb Domu w Wadowicach. W nowo otwartym domu znalazło opiekę 100 mieszkańców, a pierwsi z nich zaczęli przybywać od dnia 24 listopada 1960 r.

Od początku 1991 roku Dom Pomocy Społecznej rozpoczął nową kartę w swej bogatej historii. Na podstawie Zarządzenia nr 6/90 Dyrektora WZPS w Bielsku Białej z dnia 20.12.1990 r. został wyłączony spod ZOZ w Wadowicach i przeszedł pod WZPS w Bielsku Białej. Nazwany wówczas został Państwowym Domem Rencistów, a od listopada 1991 r. nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach położony niecały kilometr od centrum miasta. Budynek usytuowany jest na działce o powierzchni 1,35 ha, i jest to typowy blok mieszkalny, trzypiętrowy, podpiwniczony. Placówka graniczy z Parkiem Miejskim, gdzie mieszkańcy spacerują i wypoczywają. Również wokół budynku jest dużo zieleni, nie dociera tu hałas miejski. Teren wokół budynku umożliwia przebywanie na powietrzu i chroni prywatność mieszkańców. Zieleń i kwiaty zapewniają nie tylko estetykę ale także uprzyjemniają odpoczynek.

 

Organizacja funkcjonowania DPS

W DPS obecnie funkcjonuje tylko forma pobytu stałego, zapewniająca opiekę osobom starszym. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o pobyt w domu, natomiast decyzję o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Wadowickiego.

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Na dzień dzisiejszy miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 4945,00 zł (koszt ogłoszony w dniu 17 lutego 2022r. pod poz. 1137).

Skierowania do DPS wydawane są na czas nieokreślony, a pobyt w placówce jest na zasadzie dobrowolności. Dom jest otwarty, mieszkańcy mogą wychodzić i przychodzić o każdej porze dnia i nocy, z koniecznością zgłoszenia faktu opuszczenia domu. Społeczność Domu stanowią osoby starsze obojga płci. Średnia wieku powyżej 78 lat.

Informacji o wolnych miejscach w Naszym Domu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach nr telefonu: tel. 33 870 90 21.

 


Cel działalności DPS w Wadowicach.

Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku. Celem działalności DPS jest zaspokojenie potrzeb opiekuńczych, bytowych, społecznych, zdrowotnych i religijnych jego mieszkańców, w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie. Zagadnienie psychiki wieku starczego jest tak samo ważne jak zagadnienie zdrowia fizycznego. Psychika wieku starczego ma swoje specyficzne cechy. Zależy ona w dużym stopniu od warunków i środowiska w jakim człowiek się znajduje. Wśród wielu czynników, które zmieniają psychikę człowieka starszego należy wymienić: wyłączenie z pracy zawodowej, utratę autorytetu, poczucie bezczynności, poczucie bezużyteczności, poczucie izolacji, często brak rodziny, troska o byt i lęk przed bezradnością. Ideałem jest doprowadzenie do sytuacji, gdy wytworzy się więź emocjonalna łącząca wszystkich mieszkańców Domu. Wszyscy winni identyfikować się z Domem.

 

 

BIP

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny