::pilne


WSTRZYMANIE ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW DPS UL. PARKOWA 1.

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa, COVID-19, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa sanitarnego Mieszkańcom DPS, którzy są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne w przypadku zarażenia chorobami przenoszonymi drogą kropelkową i pośrednio przez dotyk

WPROWADZA SIĘ ZAKAZ ODWIEDZIN - DO ODWOŁANIA.


Karolina Buchholz-Martyniak
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 1
Wadowice


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Parkowa 1 informuje,
iż został zobowiązany do niezwłocznego wdrożenia i stosowania „Instrukcji dotyczącej wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzoną przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, która to między innymi uniemożliwia wstęp na teren domów pomocy społecznej osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ŻADNA OSOBA NIEBĘDĄCA PRACOWNIKIEM PLACÓWKI NIE MOŻE BYĆ WPUSZCZONA NA OBIEKT.


Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz