:: zamówienia publiczne


3. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn."Dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie przemysłowej suszarki bębnowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1."

Czytaj więcej: Wyniki postępowania2. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE Art. 86 p. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie przemysłowej suszarki bębnowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1."

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy PZP1. OGŁOSZENIE Z DNIA 19-11-2018r. O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie przemysłowej suszarki bębnowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 19-11-2018r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu.Archiwum zamówień publicznych

Czytaj więcej: Archiwum zamówień publicznych


Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz