:: wzmianki w gazetach o DPS
PDK - dla mieszkańców Państwowego Domu Rencistów.


Jedną z wielu placówek, nad którymi sprawuje patronat Powiatowy Dom Kultury w Wadowicach jest Państwowy Dom Rencistów. W ostatnich miesiącach ub. Roku PDK zorganizował tam kilka imprez. Obecnie trwa tam wystawa prac grupy plastycznej Powiatowego Domu Kultury "GUMIGUTA". Plastycy: Roman Kurdziel, Michał Mąsior i Zbigniew Jurczak prezentują 14 prac wykonanych techniką olejną. Część z wystawianych prac ofiarowano placówce. Trzeba zaznaczyć, że grupa ta zorganizowała czwartą już z kolei ekspozycję. Dwie prezentowane były w Powiatowym Domu Kultury, jedna w Klubie Nauczycielskim ZNP, a ostatnia w PDR. Członkowie grupy zamierzają urządzać akspozycje w zakładach pracy.

(c-s)

Dziennik Polski, nr 12 - 5 stycznia 1970


Powrót do strony głównej"Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia."

Heraklit z Efezu
© 2000-2018 Marcin Guzik