:: wzmianki w gazetach o DPS
Niełatwe problemy opieki społecznej


W najbliższy piątek - 14 bm. w Państwowym Domu Rencistów w Wadowicach zorganizowana zostanie konferencja wojewódzka, która przeanalizuje formy prowadzenia opieki społecznej w zakładach zamkniętych. Mowa więc będzie o sprawności organizacyjnej, roli samorządów, terapii zawodowej i innych zagadnieniach domów rencistów. Ten, w którym toczyć się będą obrady, należy do jednego z lepiej zorganizowanych w województwie. Przebywa w nim 100 pensjonariuszy a łączny koszt utrzymania placówki waha się w granicach 1 mln zł w skali rocznej. Sześcioletnie doświadczenie prowadzenia PDR w Wadowicach pomoże sformułować ogólne wnioski na przyszłość, które niesie z sobą tzw. drugi wyż - ludzi starszych.

(kaz)

Gazeta Krakowska - 14 pażdziernika 1966


Powrót do strony głównej"Człowiek nie jest stworzony do klęski.
[...] Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać."

Ernest Hemingway
© 2000-2018 Marcin Guzik