:: poszukiwani spadkobiercy


Pan Stanisław Wołek

urodzony 12.10.1949r. w miejscowości Gierałtowice, syn Mariana i Zofii (przed pobytem w DPS zamieszkałego w miejscowości Gierałtowice), zmarł w dniu 05.04.2021r. w Wadowicach.

Depozyt pozostawiony przez Pana Stanisława Wołka wchodzi w skład masy spadkowej i zostanie wydany spadkobiercom na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Informacji w sprawie depozytu udziela Kierownik działu opiekuńczo-terapetycznego tel: 33-8233491 wewn.40.

Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz
© 2000-2018 Marcin Guzik