:: przetargi


Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 27-11-2020r.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 12 części:

  część I – Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie,
  część II – Produkty mleczarskie,
  część III – Produkty wędliniarskie,
  część IV – Mięso wieprzowe i wołowe,
  część V – Drób i podroby,
  część VI – Jaja,
  część VII – Mrożonki,
  część VIII – Ryby mrożone i przetworzone, konserwy,
  część IX – Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych,
  część X – Różne artykuły spożywcze,
  część XI – Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,
  część XII – Owoce i warzywa.


  Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 26.11.2020 r. pod numerem 615470–N–2020.

  Pobierz pełną treść ogłoszenia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załączniki nr od 1 do 4 do SIWZ wraz formularzami cenowymi
  Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy
  Powrót do strony głównej
  "Dla człowieka nie ma nic pewnego."

  Owidiusz