:: przetargi


Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 03-12-2018r.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 12 części:

  część I – Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie,
  część II – Produkty mleczarskie,
  część III – Produkty wędliniarskie,
  część IV – Mięso wieprzowe i wołowe,
  część V – Drób i podroby,
  część VI – Jaja,
  część VII – Mrożonki,
  część VIII – Ryby mrożone i przetworzone, konserwy,
  część IX – Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych,
  część X – Różne artykuły spożywcze,
  część XI – Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,
  część XII – Owoce i warzywa.


  Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 03.12.2018 r. pod numerem 656258–N–2018.

  Pobierz pełną treść ogłoszenia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik nr od 1 do 4 do SIWZ - oferta
  Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy - Część nr I - Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie
  Załącznik nr 1b do SIWZ - formularz cenowy - Część nr II - Produkty mleczarskie
  Załącznik nr 1c do SIWZ - formularz cenowy - Część nr III - Wędliny
  Załącznik nr 1d do SIWZ - formularz cenowy - Część nr IV - Mięso wieprzowe i wołowe
  Załącznik nr 1e do SIWZ - formularz cenowy - Część nr V - Drób i podroby
  Załącznik nr 1f do SIWZ - formularz cenowy - Część nr VI - Jaja
  Załącznik nr 1g do SIWZ - formularz cenowy - Część nr VII - Mrożonki
  Załącznik nr 1h do SIWZ - formularz cenowy - Część nr VIII - Ryby mrożone...
  Załącznik nr 1i do SIWZ - formularz cenowy - Część nr IX - Produkty przemiału ziarna ...
  Załącznik nr 1j do SIWZ - formularz cenowy - Część nr X - Różne artykuły spożywcze
  Załącznik nr 1k do SIWZ - formularz cenowy - Część nr XI - Oleje i tłuszcze...
  Załącznik nr 1l do SIWZ - formularz cenowy - Część nr XII - Owoce i warzywa

  Powrót do strony głównej
  "Dla człowieka nie ma nic pewnego."

  Owidiusz