:: przetargi


4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza zmianę treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę artykułów spożywczych (warzywa i owoce) w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu 11.12.2015 r. pod numerem 339904–2015

Ogłoszenie zamieszczono dnia 15-12-2015r.(Pobierz pełną treść ogłoszenia)


Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz