:: przetargi


3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych (warzywa i owoce) w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 11-12-2015r.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych:

część I – Owoce i warzywa.


Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 11.12.2015 r. pod numerem 339904–2015

(Pobierz pełną treść ogłoszenia)

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami)
Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz