:: przetargi


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26-11-2015r.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 12 części:

  część I – Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie,
  część II – Produkty mleczarskie,
  część III – Wędliny,
  część IV – Mięso wieprzowe i wołowe,
  część V – Drób i podroby,
  część VI – Jaja,
  część VII – Mrożonki,
  część VIII – Ryby mrożone i przetworzone, konserwy,
  część IX – Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych,
  część X – Różne artykuły spożywcze,
  część XI – Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,
  część XII – Owoce i warzywa,


  Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 26.11.2015 r. pod numerem 320394–2015.

  (Pobierz pełną treść ogłoszenia)

  (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami)
  Powrót do strony głównej
  "Dla człowieka nie ma nic pewnego."

  Owidiusz