:: zamówienia publiczne
Ogłoszenie z dnia 19-11-2018r. o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie przemysłowej suszarki bębnowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 19-11-2018r.

Załączniki do zamówienia:

Zaproszenie do złożenia oferty
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - cała treść
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-2.2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPowrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz