:: przetargi


Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r."" Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu 30.11.2016 r. pod numerem 354998–2016.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 14-12-2016r.

(Pobierz informację o otwarciu ofert)


Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz