:: przetargi


Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza zmianę treści ogłoszenia oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r." Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu 30.11.2016 r. pod numerem 354998–2016.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 07-12-2016r.

Pobierz Treść zmiany z dnia 07.12.2016

Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy - Część nr I - Pieczywo świeże, ...(aktualizacja - stan na dzień 07-12-2016)

Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz