:: przetargi


Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 30-11-2016r.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 12 części:

  część I – Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie,
  część II – Produkty mleczarskie,
  część III – Produkty wędliniarskie,
  część IV – Mięso wieprzowe i wołowe,
  część V – Drób i podroby,
  część VI – Jaja,
  część VII – Mrożonki,
  część VIII – Ryby mrożone i przetworzone, konserwy,
  część IX – Produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych,
  część X – Różne artykuły spożywcze,
  część XI – Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,
  część XII – Owoce i warzywa.


  Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 30.11.2016 r. pod numerem 354998–2016.

  Pobierz pełną treść ogłoszenia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta
  Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy składane do postępowania ...
  Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o przynależności...
  Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o podwykonawcy
  Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
  Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy - Część nr I - Pieczywo świeże, ...(aktualizacja - stan na dzień 07-12-2016)
  Załącznik nr 1b do SIWZ - formularz cenowy - Część nr II - Produkty mleczarskie
  Załącznik nr 1c do SIWZ - formularz cenowy - Część nr III - Produkty wędliniarskie
  Załącznik nr 1d do SIWZ - formularz cenowy - Część nr IV - Mięso wieprzowe i wołowe
  Załącznik nr 1e do SIWZ - formularz cenowy - Część nr V - Drób i podroby
  Załącznik nr 1f do SIWZ - formularz cenowy - Część nr VI - Jaja
  Załącznik nr 1g do SIWZ - formularz cenowy - Część nr VII - Mrożonki
  Załącznik nr 1h do SIWZ - formularz cenowy - Część nr VIII - Ryby mrożone...
  Załącznik nr 1i do SIWZ - formularz cenowy - Część nr IX - Produkty przemiału ziarna ...
  Załącznik nr 1j do SIWZ - formularz cenowy - Część nr X - Różne artykuły spożywcze
  Załącznik nr 1k do SIWZ - formularz cenowy - Część nr XI - Oleje i tłuszcze...
  Załącznik nr 1l do SIWZ - formularz cenowy - Część nr XII - Owoce i warzywa

  Powrót do strony głównej
  "Dla człowieka nie ma nic pewnego."

  Owidiusz