:: poszukiwani spadkobiercy


Pani Maria Szczygieł

urodzona 27.10.1938r. w miejscowości Wadowice, córka Stanisława i Wiktorii (przed pobytem w DPS zamieszkałej w miejscowości Wadowice), zmarła w dniu 12.05.2021r. w Wadowicach.

Depozyt pozostawiony przez Pani Marię Szczygieł wchodzi w skład masy spadkowej i zostanie wydany spadkobiercom na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Informacji w sprawie depozytu udziela Kierownik działu opiekuńczo-terapetycznego tel: 33-8233491 wewn.40.

Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz
© 2000-2018 Marcin Guzik