::Projekt grantowy: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom.
Nasza placówka realizuje grant pn."Bezpieczna Jesień na Parkowej" czyli podniesienie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej na ul. Parkowej 1 w Wadowicach w związku z trwającą pandemią wirusa COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główne grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej na ul. Parkowej 1 w Wadowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.


Wartość grantu wynosi: 178 956,52 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 26 844,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020r do 31.12.2020r.


W wyniku realizacji grantu zostanie:

- doposażone 67 pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Parkowa 1 w Wadowicach oraz co najmniej 83 mieszkańców w środki ochrony indywidualnej - niezbędne do do przeciwdziałania epidemii COVID-19,
- doposażony Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice w sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeciwdziałania epideii i walki z jej ewentualnymi skutkami,
- wykonana kompleksowa adaptacja strefy izolacji dla 20 Mieszkańców (na wypadek kwarantanny Mieszkańców, powrotu ze szpitala, czy też zakażenia) - poprzez adaptację skrzydła na III-im piętrze na potrzeby walki z COVID-19, m.in poprzez dostosowanie powierzchni pod dezynfekcję oraz zakup niezbędnego - odrębnego niezbędnego - odrębnego wyposażenia/sprzętu przeznaczonego tylko do tej strefy - na potrzeby walki z COVID (nie do bieżącej działalności),
- zapewnione 10 miejsc pobytu/izolacji/kwarantanny/noclegu dla pracowników Domu, którzy nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów ze względu na COVID-19,
- zwiększone poczucie bezpieczeństwa u 67 pracowników i u co najmniej 83 Mieszkańców.
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.Powrót do strony głównej"Nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką życia."

Jean-Paul Sartre