:: poszukiwani spadkobiercy


Pan Jarosław Mazur

urodzony 05.11.1939r. w Krakowie, syn Władysława i Julii (przed pobytem w DPS zamieszkały w Krakowie), zmarł w dniu 15.01.2018r. w Wadowicach.

Depozyt pozostawiony przez Pana Jarosława Mazura wchodzi w skład masy spadkowej i zostanie wydany spadkobiercom na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Informacji w sprawie depozytu udziela Kierownik działu opiekuńczo-terapetycznego tel: 33-8233491 wewn.40.

Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz