::Projekt grantowy: Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - II nabór




Nasz Dom realizuje grant pn."RAZEM - dla bezpieczeństwa Mieszkańców" – wsparcie kadry Domu Pomocy Społecznej ul. Parkowa 1 w związku z trwającą pandemią COVID-19" w ramach projektu Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. - II nabór.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cel grantu: organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez: przyznanie nagród dla 48 pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych), przez okres 1 miesięca.


Wartość grantu wynosi: 58 313,00zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 22.01.2021r do 31.03.2021r.


Planowane efekty: objęcie wsparciem w postaci nagród 48 pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami przez okres 1 miesiąca.





Powrót do strony głównej



"Nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką życia."

Jean-Paul Sartre




© 2000-2018 Marcin Guzik