:: archiwum zamówień publicznych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 20183. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn."Dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie przemysłowej suszarki bębnowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1."

Czytaj więcej: Wyniki postępowania2. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE Art. 86 p. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie przemysłowej suszarki bębnowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1."

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy PZP1. OGŁOSZENIE Z DNIA 19-11-2018r. O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie przemysłowej suszarki bębnowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 19-11-2018r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2015


1. Ogłoszenie z dnia 23-07-2015r. o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.

2. II ogłoszenie z dnia 19-08-2015r. o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.


Ogłoszenie z dnia 23-07-2015 o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.
Dom Pomocy Społecznej

adres: ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice
tel.: 33 8233491, fax: 33 8731920

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania dachu wraz z jego drobnymi naprawami na budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Parkowej 1, obejmującego:

  - drobne naprawy pokrycia,
  - oczyszczenie i odtłuszczenie pokrycia,
  - gruntowanie farbą miniową,
  - malowanie farbą,
  - naprawa obróbek blacharskich,
  - naprawa kominów,
  - wymiana rynien poziomych.  Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w "Przedmiarze robót" stanowiącym Załącznik do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.Załączniki do zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - cała treść
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z przedmiarem robót
Załączniki nr 1-4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Ogłoszenie wyników postępowania


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie z dnia 19-08-2015 o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.
Dom Pomocy Społecznej

adres: ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice
tel.: 33 8233491, fax: 33 8731920

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania dachu wraz z jego drobnymi naprawami na budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Parkowej 1, obejmującego:

  - drobne naprawy pokrycia,
  - oczyszczenie i odtłuszczenie pokrycia,
  - gruntowanie farbą miniową,
  - malowanie farbą,
  - naprawa obróbek blacharskich,
  - naprawa kominów,
  - wymiana rynien poziomych.  Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w "Przedmiarze robót" stanowiącym Załącznik do SIWZ.Załączniki do zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - cała treść
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z przedmiarem robót
Załączniki nr 1-4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie wyników postępowania
Powrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz
© 2000-2018 Marcin Guzik