:: archiwum przetargów


PRZETARGI 2019


7. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 informuje o udzieleniu zamówienia pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 16-01-2020r.

Czytaj więcej: Informacja o udzieleniu zamówienia6. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn."Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23-12-2019r.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania5. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE Art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 05-12-2019r.

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 25-11-2019r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycinka drzew rosnących na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 1 w Wadowicach wraz z posprzątaniem terenu".

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23-05-2019r.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn.: "Wycinka drzew rosnących na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 1 w Wadowicach wraz z posprzątaniem terenu".

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23-05-2019r.

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert1. OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 zaprasza do złożenia oferty na: "Wycinkę drzew rosnących na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 1 w Wadowicach wraz z posprzątaniem terenu."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 14-05-2019r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zapytaniu ofertowymPRZETARGI 2018


9. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn."Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 31-12-2018r.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania8. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE Art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 28-12-2018r.

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 21-12-2018r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę6. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn."Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 21-12-2018r.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania5. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn."Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r"

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20-12-2018r.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania4. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE Art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 20-12-2018r.

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 13-12-2018r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę2. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE Art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 12-12-2018r.

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 03-12-2018r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę

PRZETARGI 2017


4. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa informuje o udzieleniu zamówienia pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 10-01-2018r.

Czytaj więcej: Informacja o udzieleniu zamówienia3. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn."Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 22-12-2017r.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania2. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE Art. 86 p. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 14-12-2017r.

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy PZP1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 04-12-2017r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę

PRZETARGI 2016


5. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa informuje o udzieleniu zamówienia pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23-01-2017r.

Czytaj więcej: Informacja o udzieleniu zamówienia4. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 21-12-2016r.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania3. INFORMACJA O OTWARCIU OFERT NA PODSTAWIE Art. 86 p. 5 ustawy PZP

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa informuje o otwariu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia pn."Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 14-12-2016r.

Czytaj więcej: Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy PZP2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza zmianę treści ogłoszenia oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r." Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu 30.11.2016 r. pod numerem 354998–2016.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 07-12-2016r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na: "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla 2 Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego w okresie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r."

Ogłoszenie zamieszczono dnia 30-11-2016r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę

PRZETARGI 2015


5. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa artykułów spożywczych (warzywa i owoce) w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23-12-2015r.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania

4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza zmianę treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę artykułów spożywczych (warzywa i owoce) w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w BZP w dniu 11.12.2015 r. pod numerem 339904–2015

Ogłoszenie zamieszczono dnia 15-12-2015r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych (warzywa i owoce) w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 11-12-2015r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę

2. WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 11-12-2015r.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26-11-2015r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawęPowrót do strony głównej
"Dla człowieka nie ma nic pewnego."

Owidiusz
© 2000-2018 Marcin Guzik